Liczba odwiedzin strony: 20269 Osób na stronie: 2
 

Lege Artis. Kancelaria radcy prawnego.
Krzyżańska Irena

 
 
Lege Artis. Kancelaria radcy prawnego.
Krzyżańska Irena
 
Siłaczki 15
66-100 Sulechów
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 113 poz. 746 - Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów...
Monitor Polski 2009 Nr 73 poz. 918 - Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
ZARZĄDZENIE Nr 90 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (M.P. z dnia 18 listopada 2009 r.) Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W zarządzeniu nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004...