Liczba odwiedzin strony: 19830 Osób na stronie: 16
 

Lege Artis. Kancelaria radcy prawnego.
Krzyżańska Irena

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 113 poz. 746 - Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Rozdział 1  Wyniki głosowania i wynik wyborów 1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:   1)   głosowanie przeprowadzono w 25 774 obwodach głosowania;   2)   uprawnionych do głosowania było 30 813 005 wyborców;   3)   liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 16 929 088 , w tym:   4)   liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 6 456 ;   5)   frekwencja wyniosła 54,94 %;   6)   liczba oddanych głosów wyniosła 16 923 832 ;   7)   liczba głosów ważnych wyniosła 16 806 170 ;   8)   liczba głosów nieważnych wyniosła 117 662 . 2. Większość wymagana dla wyboru Prezydenta (więcej niż połowa głosów ważnych) wynosi 8 403 086 głosów. 3. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:   1)   JUREK Marek 177 315 głosów, tj. 1,06 % liczby głosów ważnych;   2)   KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6 128 255 głosów, tj. 36,46 % liczby głosów ważnych;   3)   KOMOROWSKI Bronisław Maria 6 981 319 głosów, tj. 41,54 % liczby głosów ważnych;   4)   KORWIN-MIKKE Janusz...
Monitor Polski 2009 Nr 73 poz. 918 - Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
ZARZĄDZENIE Nr 90 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (M.P. z dnia 18 listopada 2009 r.) Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W zarządzeniu nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (M. P. Nr 23, poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  członkowie - przedstawiciele ministrów właściwych do spraw administracji publicznej, finansów publicznych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, szkolnictwa wyższego, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości - nie więcej niż trzech przedstawicieli każdego ministra;";   2)   w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Spotkania Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji.". §   2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.
KRS 0000359372 - INTEZO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INTEZO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KASPIJSKA 6/9 02-760 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359372
KRS 0000359371 - CONTINO LUBLINIEC SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CONTINO LUBLINIEC SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MYSIA 5 00-496 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359371
KRS 0000359370 - ORIENS COMMERCIAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ORIENS COMMERCIAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LIGONIA 40/4 40-037 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
954-270-29-96 (b/d) 0000359370
KRS 0000359369 - AD CONCEPT PR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AD CONCEPT PR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RAKOWIECKA 41/17 02-521 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359369
KRS 0000359368 - DIGITTAX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DIGITTAX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-06-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TARGOWA 18/13 03-731 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000359368
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Sulechów HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Lege Artis. Kancelaria radcy prawnego. Krzyżańska Irena
adwokat lubuskienotariusz lubuskiekomornik lubuskiesyndyk lubuskieuczelnia prawnicza lubuskieprawnik lubuskieprawnikReklama